Yf Veldhuizen

Ek is ’n swaksiende persoon en mag self glad nie bestuur nie. Ek het ongeveer ’n jaar gelede van Jaco en die dienste wat hy lewer te hore gekom en ’n telefoniese afspraak met hom gemaak.

My vrou en ek het hom persoonlik ontmoet, nadat hy die eerste van verskeie ekstra myle vir ons geloop het deur ons by ons huis te besoek.

Van die begin af het my vrou en ek Jaco as ’n eerlike, openhartige en nederige persoon beleef, wat op sy medemens se behoeftes en nood ingestel is. Uit die inhoud van die gesprek wat gevolg het, was dit duidelik dat Jaco sy vak- en spesialisgebied deeglik ken. Hy het melding gemaak van tipes rebates waarvoor ’n mens aansoek kan doen, waarvan ons nie eers geweet het nie. Met verloop van tyd sou dit nog meer duidelik word juis hoe deeglik sy kennis is.

Die volgende ekstra myl wat hy vor ons geloop het, was om sover moontlik terug te gaan in ons inkomstebelasting geskiedenis en die resultate te monitor te einde vas te stel on ons nog geld vanas SARS kan herwin.

Ek was altyd afhanklik van openbare vervoer om by my werk en tuis te kom. In die jaar 2012 was daar groot ontwrigting met Pretoria se busdienste, wat vir my baie ekstra vervoerkoste te weeg gebring het.

Een van die  ekstra myle wat Jaco vir ons geloop het, was om tot by die hoogste gesag in SARS te appelleer ten einde hierdie koste te herwin.

Dit was so ’n ingewikkelde proses dat ek self nie weet presies wat hy gedoen het en hoe hy dit aangepak het nie, maar een ding weet ek: ek sou dit self nooit kon doen met my gebrekkige kennis van inkomstebelastingsake nie.

“ “

Dankie Jaco. Alhoewel dit ’n tydjie geneem het soos wat SARS onodig tyd gemors het, kan ek getuig dat Jaco dit bewerkstellig het dat ek nog nooit soveel geld van SARS terug ontvang het, soos wat vandag in my rekening inbetaal is nie.

Jaco is so ’n aangename persoon dat ’n mens graag met hom vriende wil wees. Ek kan hom met ’n rein gewete en ’n oop gemoed enige tyd aan enige iemand as persoon en inkomstebelasting kundige aanbeveel

Yf Veldhuizen

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.